Gepubliseer in Akademies

My Afrikaanse CV

Ek is ‘n opgeleide onderwyseres (sekondêre skool), maar het oorgeskakel na opvoedkundige navorser. Klik op READ MORE om my volledige CV te lees.

ONDERWYS EN OPLEIDING

 • PhD (tesis), Universiteit van Johannesburg): Sosiale Netwerk Analise as metode om die deurlopende  professionele ontwikkeling van die wiskundeonderwysers van ‘n sekondêre skool te bevorderStudieleier: Professor Duan van der Westhuizen.
 • M.Ed (tesis), UNISA (1994). Die selfkonsep van die begaafde seun wat in die junior sekondêre skoolfase onderpresteer. Studieleier: Professor JA Kapp
 • B.Ed (Begaafdekindonderwys aan UNISA  (1991). Al die begaafdekindmodules, met Ortopedagogiek en Opvoedkundige Statistiek as addisionele vakke
 • BA(Ed) aan Universiteit van Pretoria (1979-1982): Afrikaans 3, Geografie 3, en Opvoedkunde 3 as hoofvakke,  Engels 1B, Zulu 1, Afrikaanse & Nederlandse kultuurgeskiedenis 1, en Taalendorsment AE
 • Sielkunde 1-3 (UNISA) 1993-1994
 • Matrikuleer aan Hoërskool Ermelo (1978):  Geografie, Biologie, Afrikaans, Engels, Duits, Geskiedenis

GEKWALIFISEERDE ASSESSOR

 •  EDTP-SETA, assessor EDTP1050
  • Tegnologie
  • Erkenning van vorige leer (RPL- assessment)

SERTIFIKATE EN LIDMAATSKAP

 • International Computer Driving Licence (ZA169968)
 • Suid-Afrikaanse Raad vir Onderwysers
 • International Golden Key Society
 • International Network for Social Network Analysis
 • Suid-Afrikaanse Akademie vir Natuurwetenskap en Kuns

PUBLIKASIES

Hoofstuk in boek

 1. Van Staden, C.J. In press. Facilitating and evaluating the development of positive interdependence in South African distance education: A Social Network Analysis. In: Chatnam, D. Advancing Online Course Design and Pedagogy for the 21st Century Learning Environment. IGI-Global, Hershey, PA.
 2. Van Staden, C.J. 2019. Using an e-portfolio to demonstrate graduate-ness and employability. In: Diver, A. Employable Scholars in Higher Education: Challenges and Choices in times of austerity. Springer, Geneve.

Artikels gepubliseer

 1. Van Staden, C.J. Onderwysers se persepsies van Facebook en Gesels.net as e-leeromgewings: implikasies vir nood-afstandonderwys. LitNet Akademies, 18(1).
 2. Van Staden, C.J. 2020. Die gebruik van sosiogramme om die impak van kooperatiewe basisgroepe op die ontwikkeling van positiewe interafhanklikheid in klasverband te ondersoek. LitNet Akademies, 17(2): 673-699.
 3. Van Staden, C.J. 2019. ’n Ondersoek na die tegnologiese-pedagogiese-en-inhoudkennis (TPEIK) waartoe die Arend-toep toegang verleen. LitNet Akademies, 16(2):574-622.
 4. Van Staden, C.J. 2019. ‘n Netwerkperspektief op die gebruik van kooperatiewe basisgroepe as tegniek om samewerking tydens afstandhoeronderwys te bevorder. Litnet Akademies (Opvoedkunde), 16(1):421-472.
 5. Van Staden, C.J. 2018. WhatsApp: Die ontwikkeling van ‘n positief-interafhanklike e-praktyknetwerk tydens die samestelling van e-portefeuljes in afstandhoëronderwys. LitNet Akademies (Opvoedkunde), 15(2):350-396.
 6. Van Staden, C.J. 2017. Aanlynleeromgewings: ‘n Sleutel tot die deurlopende professionele ontwikkeling van onderwysers, LitNet Akademies, 14(3):770-821.
 7. Van Staden, C.J. 2017. Guidelines for integrating eportfolios in distance education, The AAEEBL ePortfolio Review (AePR), 1(3), bl. 2–24.
 8. Van Staden, CJ. 2016. ‘n Leergeoriënteerde raamwerk vir eportefeuljeontwikkeling in afstandonderwys. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, 35(1), a1392, in druk.
 9. Van Staden, C.J. 2016. A learning-oriented framework for integrating eportfolios in a post-graduate module in distance education. The AAEEBL ePortfolio Review (AePR), 1(1), pp 36-55.
 10. Van Staden, C.J. 2016. Ontleding van sosiogramme as manier om die doeltreffendheid van genetwerkte leer in ‘n skoolgebaseerde wiskundegroep te ondersoek. LitNet 13(3):672-718.
 11. Van Staden, C.J. 2016. Social Network Analysis as method to assess collaboration. Uitgenooi om hierdie Viewpoint te stuur vir publikasie op die webwerf van die National Institute for Learning Outcomes assessment, gepubliseer op 17 Mei 2016.
 12. Van Staden, C.J. & Mentz, E. 2014. Strategieë om die Suid-Afrikaanse professionele leergemeenskapmodel vaartbelyn te implementeer,Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, 33(1), 8 bladsye.
 13. Van Staden C.J. & Van der Westhuizen, D. 2013. Learn 2.0 technologies and the continuing professional development of secondary school mathematics teachers. Journal for New Generation Sciences. 11(2), pp. 241-257.
 14. Van Staden, C.J. & Freeman, H. 1994. Die verhouding tussen Onderwys en werk. Vital 9(1), 23-32. ISSN 1019-9888.

Gepubliseerde konferensie-artikels

 1. Van der Westhuizen, D. & Van Staden, C.J. 2012. The use of Social Network Analysis to enable effective professional development for Teachers. In T. Bastiaens & M. Ebner (Eds). Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. Chesapeake, VA: AACE

REFERATE

Internasionale referate

 1. Van Staden, CJ. 2015. Using networking interfaces to augment open and distance education. Future Managers: 4th International North South TVET ICT Conference, 15-17 September 2015, Lord Charles Hotel, Somerset West, Cape Town
 2. Van Staden, C.J. 2014. Using Social Network Analysis to nurture cooperative learning. Paper presented at the Sunbelt XXXIV conference of the International Network for Social Network Analysis, St Petes beach, Florida, America, February 2014.
 3. Van Staden, C.J. 2013. Social Network Analysis: A new method to monitor the continuing professional development of teachers. Presented at the Sunbelt XXXIII conference of the International Network for Social Network Analysis, presented on 25th of May 2013 at the University of Hamburg, Hamburg, Germany
 4. Van der Westhuizen, D. en Van Staden, CJ. 2012, The use of Social Network Analysis to enable the professional development of teachers. Virtual paper presented at the AACE-conference, Denver, America
 5. Van Staden, C.J. 2012. Using Learn 2.0 technologies for professional development – a Social Network Analysis perspective on learning, presented at the South African Technology Network (SATN) conference in Windhoek, Namibia, August 2012.

Nasionale referate

 1. Van Staden, C.J. en Snyman, V. 2017. How to integrate eportfolios to improve student success. 4th annual Innovations in Teaching and Learning Technologies Conference. Global Links Corporate Training. 23rd of March at the CSIR’s International Convention Centre, Pretoria.
 2. Van Staden, C.J. 2016. Supporting the needs of open distance higher education students during the implementation of e-portfolios. Siyaphumelela Conference, 30th of June 2016, Durban.
 3. Van Staden, CJ. 2015. Using ICT to increase educational intimacy through acceptability and engagement. Teaching and Learning Conference of KBTS International. 17th & 18th August 2015, at Protea Hotel, Sandton
 4. Van Staden, C.J. 2015. Using an informal social networking site to support learning at an open and distance institute. Invited to present at the Social Media in Higher Education Conference held on 12th-13th of May 2015 at the Amabhubesi Conferencing Centre.
 5. Van Staden, C.J. 2015. Using Social Network Analysis to monitor self-directed and cooperative learning in an open and distance institute. Invited to present at the Outcomes, Assessment and Evaluation Conference held on 24th-25th March at Emperors Palace.
 6. Van Staden, C.J. 2015. Using social networking sites to manage self-directed and cooperative learning in an open and distance institute for higher education. Invited to present at the 2nd Annual Innovations in Teaching & learning Conference held at the International Convention Centre in Pretoria.
 7. Van Staden, C.J. 2015. How to interpret sociograms to manage knowledge in social networking sites. Invited to present at the 2nd Annual Innovations in Teaching & learning Conference held at the International Convention Centre in Pretoria.
 8. Van Staden, C.J. 2014. Nurturing lifelong online learning. Presented at the 7th E-learning Update Conference at Emperors Place on 22nd of July 2014.
 9. Van Staden, C.J. Using social networking sites to establish sustainable professional learning communities. Post-doctoral seminar held at Unisa on 17 September 2014.
 10. Van Staden, C.J. 2013. Sosiale Netwerk Analise as metode om die deurlopende professionele ontwikkeling van onderwysers te moniteer. Presented at the Academic Discourse of Northwest University on 21st of June 2013.
 11. Van Staden, C.J. 2012. Using Learn 2.0 technologies for continuing professional development of teachers. Invited to present at workshop for facilitators of the Gauteng West educational district.
 12. Van Staden, C.J. 2013. How can arend.co be used to provide online training in the use of technology in the classroom? Invited to presented on 13th of  March 2013 at the workshop of Curriculum Services, Gauteng South
 13. Van Staden, C.J. 2012. Die gebruik van Leer 2.0 tegnologie om ‘n professionele leergemeenskap te vorm.Invited to present on 5th of September 2012 at the Lenteseminaar van die Universiteit van Pretoria.

REDAKSIONELE ERVARING

Ek is vanaf 15 Mei 2017 die hoofredakteur van die AAEEBL ePortfolio Review, die interne tydskrif van die American Association for Authentic, Experiential and Evidence-based learning.

Ek was as outeur, redigeerder en lid van die stigtersredaksie by die eerste uitgawe. Tydens die publikasieproses van die tweede uitgawe was ek betrokke as lid van die redaksie en redigeerder van een van die artikels. Tydens die publikasie van die derde uitgawe was ek betrokke as lid van die redaksie en een van die outeurs. Tydens die publikasie van die vierde uitgawe (November 2017) was ek hoofredakteur AePR 2(1).

Klik hier om uitgawes 1(1) – 2(1) te lees waarby ek betrokke was.

NAVORSINGSERVARING

Portuurevaluering

 • SATNT
 • Litnet
 • Literator
 • NRF, verskeie navorsers en navorsingsprojekte
 • Teacher and Teacher Education – internasionale akademiese tydskrif van Elsevier, verskeie artikels
 • Journal of Work Related Application – international academic journal
 • Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability – internasionale vaktydskrif

Navorsingsverwante werk

 • M.ED en PhD
 • Na-doktorale genoot by Noordwes Universiteit (2013-2014)
 • Nadoktorale genoot by Unisa (2014-2015)
 • Onafhanklike navorser by Unisa (Nov/Des 2015, weer vanaf 11 Maart 2016)
 • Onafhanklike navorser sedert Maart 2017.

ONDERWYSERVARING

Hoëronderwys

 • 2017- Eienaar Arensig Akademie
 • 2014-2015: Lektor vir INTMAEU, ‘n module van die nagraadse diploma in hoër onderwys
 • 1991-1996:  Senior lektor aan Vista Universiteit, Welkom kampus (Nou deel van CUT), verantwoordelik vir onderrig van:
  • Opvoedkundige Statistiek vir B.Ed’s
  • Opvoedkunde 1-3
  • Vakdidaktiek Geografie
  • Vakdidaktiek Afrikaans en
  • Praktiese Onderwys.
 • 1991-1996: Nasionale koördineerder vir Vakdidaktiek Geografie
 • 1991-1996:  Organiseerder van Saterdagklasse vir onderwysers van die plaaslike gemeenskappe

Departement van Basiese Onderwys

 • 1984-1986, 1989-1991: Vrystaat Departement van Onderwys:
  • Afrikaans EAT (Gr 8-11),
  • Immigrant Afrikaans
  • Afrikaans Huistaal (Gr 8-11)
 • 1996-2008: Gauteng en Vrystaat Departement van Onderwys:
  • Afrikaans (Gr 10-12)
  • Geografie (Gr 1- & 11)
  • Sosiale wetenskappe (Gr 8-9)
  • Rekenaarwetenskap (Gr 10)
  • Koördineerde Goudveldse skole (Gr 9).
 • 2012:  Ontwerp en ontwikkel Arend. ‘n webwerf (en binnekort ‘n toep) om die deurlopende professionele ontwikkeling van onderwysers te ondersteun.

INFORMELE LEER

Ek het die volgende kursusse aanlyn voltooi:

 • Excel dashboards in an hour
 • How to create your Udemy course

AANLYNJOERNALE

Skrywer:

Navorser, oud-onderwyseres en -dosent. Ma van twee, skoonma van twee, ouma van vier en ek het 'n manlief wat al bykans 40 jaar die pad saam met my stap. Ek skryf oor die dinge na aan my hart.

9 gedagtes oor “My Afrikaanse CV

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.