Turnitin en plagiaat

Die geneidgheid van studente om akademies oneerlik te wees noodsaak universiteite om tegnologiese hulpmiddels soos Turnitin te gebruik om oneerlikheid hok te slaan. Hierdie aanlynlyndiens bied aan studente en dosente die geleentheid om ooreenkomste met ander tekste te idetnifiseer om moontlike gevalle van oneerlikheid te identifiseer sodat studente voor stok gekry kan word. Dit is … Lees voort Turnitin en plagiaat