Gepubliseer in Joernaal

Voer jou MS Word bibliografie in jou Mendeley biblioteek in

Using WizFolio to Transfer a MS Word Bibliography to EndNote or RefWorks

EndNote en RefWorks kan ‘n bronnelys in ‘n gewone Word-dokument lees, maar Mendeley kan (nog) nie. Jy kan egter ‘n gratis program Wizfolio gebruik om ‘n gewone bronnelys in ‘n RIS-lêer te verander.  Hierdie lêer kan in Mendeley, maar ook in Refworks en EndNote ingevoer word.

Lees voort “Voer jou MS Word bibliografie in jou Mendeley biblioteek in”