Gepubliseer in Joernaal

Selfstandige naamwoorde

(b) Stofname

Stofname verwys na elemente en stowwe, byvoorbeeld platinum, silwer, goud, lood, yster, sand, melk.

Let daarop dat die woorde nie telbaar is nie, jy kan nie sê een melk nie, maar wel een bottel melk, een staaf goud.

Geen van die eienskappe van selfstandige naamwoorde is op hierdie woorde van toepassing is nie.

 • Jy kan nie van ‘n goud praat nie.
 • Daar is geen meervoudsvorm nie en
 • Dit dui geen geslag aan nie – dus moet jy hierdie woorde leer en onthou.

Let op: Indien sommige van hierdie woorde in die meervoud gebruik word, is hulle nie meer versamelname nie, bv.

 • Ek het baie ysters in die vuur, in watter geval ysters ‘n soortnaam

Let op: As die stofnaam verbuig is, is dit nie meer ‘n stofnaam nie, bv.

 • goue horlosie is ‘n byvoeglike naamwoord – vertel meer van die selfstandige naamwoord (horlosie).

(c) Versamelname

Versamelname verwys na ‘n groep mense, diere of goed (soortname)

 • swerm (voëls)
 • skool (visse)
 • Gemeente (klomp mense met een predikant).

Versamelname staan altyd voor nog ‘n selfstandige naamwoord, soos in die voorbeelde gesien kan word. Dus is daar in sulke gevalle twee selfstandige naamwoorde na mekaar, ‘n versamelnaam gevolg deur ‘n soortnaam.

(d) Eiename

Eiename verwys die name van mense, goed en plekke, bv.

 • Kruin gemeente
 • Gauteng
 • Roodepoort
 • Susan Joubert

Let daarop dat geen van die eienskappe van selfstandige naamwoorde van toepassing is nie

 • geen lidwoord pas voor die eienaam nie
 • die woorde dui nie geslag aan nie
 • baie min van hierdie woorde kan in die meervoud en verkleining omgeskakel word, maar daar is woorde wat in meervoud en verkleining kan voorkom bv. Van Stadens, Van Stadentjie

(e) Abstrakte selfstandige naamwoorde

Abstrakte selfstandige-naamwoorde is woorde wat ons nie met die blote oog kan sien nie, byvoorbeeld emosies soos:

 • liefde
 • afguns
 • nyd
 • afguns
 • blydskap
 • haat

Let daarop dat die reëls van selfstandige naamwoord nie op alle abstrakte s.nwe toegepas kan word nie.Nie seker of ‘n woord ‘n selfstandige naamwoord is nie? Vra dan gerus in die kommentaar, ‘n antwoord is altyd slegs die druk van ‘n knoppie weg!