Mendeley kursus / Mendeley course

Hierdie artikel vorm deel van ‘n reeks oor akdemiese skryfwerk. This article forms part of a series on academic writing. AFRIKAANS Een van die frustrerendste probleme wat met akademiese skryfwerk verband hou, is verwysings. Studente kan baie punte verloor as hulle verwysingstegnieke verkeerd is, Selfs druip. Daar is ‘n wye verskeidenheid verwysingstyle beskikbaar. Elke universiteit, … Lees voort Mendeley kursus / Mendeley course

Bladsynommers in teks / Page numbers in text

Hierdie artikels handel spesifiek oor akademiese skryfwerk. In hierdie een gesels ek oor die gebruik van bladsynommers in die teks as jy na ‘n bron verwys. / These articles are specifically about academic writing. In this specific one, I focus on the use of page numbers in the text when you refer to a source. … Lees voort Bladsynommers in teks / Page numbers in text